คำนวนหาเกรดเฉลี่ย โดยกรอกหน่วยกิต และเกรดที่ได้รับ โปรแกรมจะคิดเกรดเฉลี่ย(GPA) ออกมา เมื่อกรอกไปครั้งหนึ่งแล้ว โปรแกรมจะจำค่าที่เคยกรอก เหมาะสำหรับใช้งานทั้งนักเรียน ...คำนวน GPA รายวิชา · คำนวน GPAX. GPAX. คำนวนเกรดเฉลี่ยรวม. Go to GPAX Cal. GPA. คำนวนเกรดรายวิชา. Go to GPA Cal. Logo. ลิขสิทธิ์ © 2020. พศวีร์ วนาธรรม.วิธีการใช้งาน · 1. ตรวจสอบ CA และ GP ปัจจุบันของนิสิต-นักศึกษา (ดูวิธีการตามหมายเหตุด้านล่าง) จากนั้นให้ใส่ค่า CA และ GP ลงในช่องที่กำหนด · 2. เลือกจำนวนหน่วยกิต > เลือกเกรดที่คาดว่าจะได้รับวิธีคิดเกรดเฉลี่ย (GPA). 1 ให้นำเกรดที่ได้ของแต่ละวิชามาคูณกับหน่วยกิตของวิชานั้นๆ แล้วนำมาบวกกันให้หมด. 2 จากนั้นหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทั้งหมด. เช่น (วิชาคณิตได้เกรด 3 x หน่วยกิตวิชาคณิต 2.0) +โปรแกรมช่วยคำนวณเกรดเฉลี่ย. ผลการเรียนปัจจุบัน. * CA (ผลรวมของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด)= * GP (ผลรวมของคะแนนเกรดทั้งหมด)=. * หมายเหตุ (สามารถดูได้จาก ระบบบริการการศึกษา--> เมนู ...ห้ามพิมพ์ตัดขึ้นบรรทัดใหม่ หรือกดปุ่ม enter การคำนวณจะผิดพลาด ถ้าวิชามาก ให้พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆ โปรแกรมจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เอง. ระดับคะแนนของเกรด. A = 4. B+ = 3.5โปรแกรมคำนวณ GPAX by Dek-D. โปรแกรมแนะนำสำหรับทุกคน. แจกเป้า GPAX. ตั้งเป้าเกรดเฉลี่ยสะสมที่อยากได้. คำนวณ GPA. คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระ. โปรแกรมแนะนำสำหรับวิธีคิดเกรดเฉลี่ยรวม 1.นำหน่วยกิตของวิชาที่ 1 x เกรดที่ได้ของวิชาที่ 1 = ผลลัพธ์ 1 2.นำหน่วยกิตของวิชาที่ 2 x เกรดที่ได้ของวิชาที่ 2 = ผลลัพธ์ 2 3.นำหน่วยกิตของวิชาที่ 3 x เกรดที่ได้ของวิชาที่ 3 ...โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา · 1. · 2. · 3. · 4. · 5.โปรแกรมตัดเกรดทีสกอร์. จำนวนนักเรียนที่ต้องการตัดเกรด.ขั้นตอนการคำนวณเกรดเฉลี่ย. 1. กำหนดค่าตัวเลขสำหรับแต่ละเกรดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับ A ในหลักสูตร ให้กำหนดค่า 4.0 ให้กับหลักสูตร 2 คูณค่าตัวเลขของแต่ละเกรดด้วยจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรนั้น ...สูตรการคำนวณเกรดเฉลี่ย. GPA = ((เกรด1 * หน่วยกิต1) + (เกรด2 * หน่วยกิต2) + (เกรด3 * หน่วยกิต3) + ...) / หน่วยกิตรวม. ส่วนการคำนวณหาเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จะทำเช่นเดียวกัน แต่จะใช้ ...12 ม.ค. 2566 —

sitemap